Hikayemiz

Hakkımızda

Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki sevgi dolu bir ailede büyümek, çocuğun hem psikolojik hem de zihinsel gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Türkiye'nin imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, her çocuğun biyolojik ailesiyle, bu uygun değil ise başka uygun bir aileyle yaşamak ya da devlet tarafından sunulan diğer hizmetlerden yararlanmak hakkıdır.

Kahramanmaraş Koruyucu Aile Derneği, bu temel haktan yola çıkarak koruyucu aileliğin daha geniş kesimlere anlatılması, nitelikli koruyucu aile sayısının arttırılması, mevcut koruyucu ailelere destek verilmesi amaçlarıyla 2017 tarihinde koruyucu aileler ve gönüllüler tarafından kurulmuştur.

Mutlu Erkek Kardeşler
Mutlu Erkek Kardeşler

Misyonumuz

Devlet koruması altındaki çocukların aile temelli bir bakım altında yetişmesine katkı sağlamak, toplumun koruyucu ailelik konusunda farkındalığını arttırmak, sistemin tüm tarafları ile birlikte çalışmalar yaparak nitelikli koruyucu ailelerin artmasına, mevcut koruyucu aileleri ve çocuklarını desteklemesine yönelik çalışmalar yapmak.

Vizyonumuz

Bir çocuğun aile içinde büyüme hakkını başlangıç alarak, "Aile Temelli Bakım" modellerini geniş kitlelere anlatmak, devlet korumasından yetişen bütün çocukların aile yanında yaşama hakkına ulaşmasını sağlamak ve topluma faydalı, kendisi ile barışık, ayakları üzerinde durabilen kişiler  yetiştirmek amacıyla sistemi geliştirecek desteklere ulaşarak çalışma ve projeler gerçekleştirmek.

Bir Kadın ve İki Çocuk